Per a una millor experiència, si us plau gira el teu dispositiu

Disseny UX_

Creem i dissenyem el producte o servei digital òptim partint de les necessitats, actituds i comportaments reals dels usuaris, tenint en compte els objectius estratègics.

Com ho fem

Definició del producte/servei

Design Thinking i co-creació

Arquitectura de la informació

Copywriting

Mapes de navegació

Workflows d'usuari

Disseny de la interacció

Prototipat

Disseny multidispositiu

Direcció d'art

Maqueta gràfica

Guia d'estils